Info

ประตู HDF  เป็นที่นิยมมากสำหรับที่พักอาศัยหลายรูปแบบ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวโฮม รวมทั้งคอนโด ด้วยวัสดุที่ให้ความแข็งแรงด้วยหน้าบานผลิตจากจากเส้นใยธรรมชาติผสมกับกาวสังเคราะห์ เข้าเครื่องอัดด้วยความดันและความร้อนสูงเพื่อให้เส้นใยประสานเป็นเนื้อเดียวกัน