สำหรับลูกค้าโครงการหรือผู้รับเหมาที่มีสเปคพิเศษ สามารถกรอกรายละเอียดด้านล่าง พร้อมแนบแบบ Drawing เพื่อทำการเสนอราคา.

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB