ประตูไม้จริง Classic

Clearance-Dragon

ไม้สักแท้ ชุดบานคู่ บังใบแล้ว ยังไม่ทำสี (ราคาต่อคู่)

฿ 39,900 ฿ 39,900
฿ 29,000 ฿ 29,000 -27%

Clearance R35-1

ประตูไม้เนื้อแข็งแกะลาย R35 (ไม่ทำสี)

฿ 5,900 ฿ 5,900
฿ 3,500 ฿ 3,500 -41%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Clearance R29-1

ประตูไม้เนื้อแข็งแกะลาย R29 (ไม่ทำสี)

฿ 4,200 ฿ 4,200
฿ 2,500 ฿ 2,500 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Clearance R27-1

ประตูไม้เนื้อแข็งแกะลาย R27 (ไม่ทำสี)

฿ 4,500 ฿ 4,500
฿ 2,700 ฿ 2,700 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Clearance R333-1

ประตูไม้เนื้อแข็งแกะลาย R333 (ไม่ทำสี)

฿ 4,800 ฿ 4,800
฿ 2,900 ฿ 2,900 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Clearance R222-1

ประตูไม้เนื้อแข็งแกะลาย R222(ไม่ทำสี)

฿ 7,800 ฿ 7,800
฿ 4,700 ฿ 4,700 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Clearance R111-1

ประตูไม้เนื้อแข็งแกะลาย R111 (ไม่ทำสี)

฿ 5,500 ฿ 5,500
฿ 3,300 ฿ 3,300 -40%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Clearance R34-1

ประตูไม้เนื้อแข็งแกะลาย R34 (ไม่ทำสี)

฿ 4,600 ฿ 4,600
฿ 2,800 ฿ 2,800 -39%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Clearance-R12-1

วีเนียร์สัก (ไม่ทำสี)

฿ 9,900 ฿ 9,900
฿ 5,990 ฿ 5,990 -39%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Clearance-B2-1

ไม้เนื้อข็ง (ไม่ทำสี)

฿ 3,600 ฿ 3,600
฿ 2,200 ฿ 2,200 -39%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ลูกฟักโค้ง B7-1

ประตูไม้เนื้อแข็ง (ฺB7) ไม่ทำสี

฿ 2,390 ฿ 2,390

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ลูกฟักโค้ง B2-1

ประตูไม้เนื้อแข็ง (ฺB2) ไม่ทำสี

฿ 2,390 ฿ 2,390

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ลูกฟักตรง R26-1

ประตูไม้เนื้อแข็ง (ฺR26) ไม่ทำสี

฿ 2,290 ฿ 2,290

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ลูกฟักตรง R20-1

ประตูไม้เนื้อแข็ง (ฺR20) ไม่ทำสี

฿ 2,290 ฿ 2,290

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ลูกฟักตรง B6-1

ประตูไม้เนื้อแข็ง (ฺB6) ไม่ทำสี

฿ 2,290 ฿ 2,290

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ลูกฟักตรง B5-1

ประตูไม้เนื้อแข็ง (ฺB5) ไม่ทำสี

฿ 2,290 ฿ 2,290

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

TOP1-1

ประตูไม้เนื้อแข็ง TOP1 ไม่ทำสี

฿ 2,350 ฿ 2,350

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Clearance-B1-1

ประตูไม้เนื้อแข็ง (ไม่ทำสี)

฿ 3,400 ฿ 3,400
฿ 2,000 ฿ 2,000 -41%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)