ประตู Engineer

                     เป็นประตูไม้ที่พัฒนามากจากประตูไม้จริง ผ่านกระบวนการวิศวกรรมไม้เพื่อลดการบิด โก่ง และแตกร้าว และการอบแห้งที่ได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการอัดน้ำยา ACQ ด้วยวิธีการอัดเต็มเชลล์ (Full-Cell Process) ระดับ H3 เพื่อป้องกันปลวก มอด รา สามารถใช้เป็นบานภายในหรือภายนอกบ้านได้  นอกจากนี้ยังไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง

 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy