ABOUT US
 
                  บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ไม่ว่าจะเป็นประตู วงกบ บันได ไม้พื้น และงานไม้แปรรูปต่างๆ มากกว่า 40 ปี  ประวัติเดิมใช้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงไทยการช่าง ต่อมาในปี 2546 ได้จดทะเบียน เปลื่ยนชื่อเป็น บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด ซึ่งทางบริษัทเชี่ยวชาญทั้งผลิตภัณฑ์งานไม้จริงและผลิตภัณฑ์งานไม้ที่ใช้กระบวนการผลิตแบบวิศวกรรม (Engineerd Wood) ทั้งนี้ทางบริษัท สามารถให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลการบริการทั้งก่อน และหลังการขายให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าเดิมและทำให้สามารถสร้างฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นเรายังให้ความสำคัญในส่วนของสินค้าและการบริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่ผลิตอยู่เดิม และคิดค้นสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้