ซับวงกบ

ซับวงกบมีหลายชนิด ช่วยทำให้กรอบประตูมีความสวยงามทันสมัยมากยิ่งขึ้น
ซับวงกบไม้จริง ได้แก่ ไม้แดง ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้เนื้อแข็ง ไม้ตะเคียนทอง
ซับวงกบไม้ประสาน คือการนำไม้มาต่อวิธี Finger Joint เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ลดการบิดโค้งโก่งงอ
ซับวงกบไม้เอ็นจิเนียร์ คือ การนำวงกบไม้ประสานมาปิดผิวเพื่อเพิ่มความสวยงามและ แข็งแรงมากยิ่งขึ้น