วงกบไม้จ๊อย

วงกบไม้จ๊อยหรือวงกบไม้ประสาน เป็นการนำไม้มาอบแห้ง และอัดน้ำยา เพื่อป้องกันปลวก มอด และนำมาประสานกันด้วยวิธี Finger Joint ทำให้ได้วงกบที่มีความคงทนแข็งแรงมากขึ้นกว่าวงกบไม้จริง