วงกบ Engineer (ปิดผิว)

วงกบไม้ปิดผิว หรือ วงกบไม้ Engineered คือการนำไม้มาอบแห้ง และ อัดน้ำยา เพื่อป้องกัน ปลวด มอด แมลงกินไม้ และนำมาประสานกันด้วยวิธี Finger Joint เพื่อให้ได้ความคงทนแข็งแรง จากนั้นจึงนำผิวไม้ที่ต้องการ มาสไล้ด์ที่ความหนาระดับหนึ่งมาปิดผิววงกบ เพื่อให้ได้ความสวยงามตามต้องการ